Ви є тут

Правова інформація

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.

 

Загальная інформація КС

 1. 1.     КРЕДИТНА СПІЛКА «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА»

Код ЄДРПОУ 33205863

61022, м. Харків, вул. Іванівська, 1

 

Код за КОАТУУ 6310363000., Харківська обл., м.Харків., Шевченківський р-н., вул.Іванівська, 1., 61022 

 1. 2.     Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

- надання кредитів членам кредитної спілки.

 

   1. 3.

 

Скорочене найменування

КС «ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА»

ЄДРПОУ

33205863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про органи управління

 

1.Загальні збори

2. Спостережна рада

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

Голова спостережної ради

Мироненко Нелля Вікторівна

Члени спостережної ради

 

1.Тененбаум  Віталій Артемович

2. Матвєєв Юрій Якович  .

3.Батиргарєєв Станіслав Анатолійович

4.Котенко Сергій Олексійович

3.Ревізійна комісія

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

Голова ревізійної комісії

Борисов Олексій Олегович

Заступник Голови ревізійної комісії

 

Гудкова Любов Петрівна

Секретар ревізійної комісії

Стрігін Валерій Васильйович

4. Правління

 

Посада

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Голова правління

Єпіхін Юрій Володимирович

Заст.Голови правління

Нємцева Тетяна Юріївна

Головний бухгалтер

Губарєва Наталія Юріївна

5. Кредитний комітет

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

Голова кредитного комітету

Мироненко Нелля Вікторівна

Заступник Голови кредитного комітету

Єпіхін Юрій Володимирович

 

Секретар кредитного комітету

Лепьохіна Тетяна Кузьмівна

 

 1. 4.     Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

 

Розпорядження №1055 від 11.04.2017 р. діяльність кредитної спілки надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність КС «Фінансова підтримка» здійснюється відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року №2908 – ІІІ. Закону України “Про фінансові послуги» та інших розпорядчих документів, регулюючих діяльність кредитних установ. Дані нормативні акти встановлюють загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг. Метою цих державних актів є створення правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, правове забезпечення діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» поширює свою дію на кредитні спілки як на суб’єкти фінансового моніторингу.

 

Спеціальними нормативними актами, що регулюють діяльність кредитних спілок є НПА Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

 

Фінансова стабільність та безпека внесків членів КС «Фінансова підтримка» забезпечується шляхом постійного контролю фінансового стану кредитної спілки з боку Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Об’єднання Кредитних Спілок «Програма Захисту Вкладів».

 

Згідно чинного законодавства, Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених Законом про кредитні спілки.

 

Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:

 • добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
 • рівноправності членів кредитної спілки;
 • самоврядування;
 • гласності.

 

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

 

Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

 

Державна реєстрація кредитних спілок як фінансових установ здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, (далі - Уповноважений орган) відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу з наданням відповідного свідоцтва..

 

Члени кредитної спілки мають право:

 • брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;
 • вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;
 • одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту;
 • одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки;
 • одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки;
 • вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому цим Законом та статутом кредитної спілки.

 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво про державну реєстрацію

Свідоцтво про членство спілки підприємців Харківської області

Закон України про кредитні спілки

Ліцензія на право залучення внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Положення про фін.послуги КС стор. 1-21

Положення про фін.послуги КС стор. 22-44

ЗУ Про споживче кредитування
ЗУ Про захист прав споживачів


Розпорядження №1055

Прикреплённые файлы: 
О
ф
о
р
м
и
т
ь
к
р
е
д
и
т